Kas mes esame

Mūsų tinklalapio adresas yra: https://mybabysheep.com

Komentarai

Kai lankytojai rašo komentarus tinklalapyje, mes renkame duomenis, matomus komentaro paskelbimo formoje, o taip pat lankytojo IP adresą bei naršyklės vartotojo įrašą, kad apsisaugotume nuo brukalų.

Iš Jūsų el.pašto adreso gali būti sugeneruotas anonimizuotas duomenų įrašas (angl. hash) ir pateiktas Gravatar paslaugos teikėjui, norint patikrinti, ar Jūs naudojatės šia paslauga. Gravatar privatumo politika pateikiama čia: https://automattic.com/privacy/. Patvirtinus Jūsų komentarą, Jūsų profilio nuotrauka yra matoma viešai šalia Jūsų komentaro.

Failai

Jei įkeliate nuotraukas į tinklalapį, turėtumėte vengti įkelti jas su išsaugotais vietovės duomenimis (EXIF GPS). Tinklalapio lankytojai gali parsisiųsti nuotraukas iš tinklalapio ir iš jų išgauti vietovės duomenis.

Slapukai (cookies)

Kai Jūs rašote komentarą šiame tinklalapyje, Jūs galite pasirinkti, ar norite, kad Jūsų vardas, el.paštas ir tinklalapis būtų išsaugotas slapukuose. Taip daroma Jūsų patogumui, kad Jums nereikėtų šių duomenų suvedinėti iš naujo, kiekvieną kartą kai komentuojate. Šie slapukai saugomi vienerius metus.

Jei Jūs turite paskyrą ir prisijungiate mūsų tinklalapyje, mes sukuriame laikiną slapuką, kuriame įrašoma, ar Jūsų naršyklė priima slapukus. Šis slapukas nesaugo jokios asmeninės informacijos ir yra ištrinamas kai uždarote savo naršyklę.

Kai Jūs prisijungiate, mes taip pat sukuriame kelis slapukus, kuriuose saugoma Jūsų prisijungimo informacija ir Jūsų ekrano rodymo pasirinkimai. Prisijungimo slapukai galioja 2 dienas, o ekrano nustatymų – vienerius metus. Jei Jūs pažymite pasirinkimą „Prisiminti mane”, Jūsų prisijungimo slapukas galios 2 savaites. Kai atsijungiate iš savo paskyros, prisijungimo slapukai ištrinami.

Jei redaguojate ar paskelbiate įrašą, Jūsų naršyklėje išsaugomas papildomas slapukas. Šis slapukas nesaugo asmeninių duomenų, tačiau išsaugo įrašo, kurį ką tik redagavote ar paskelbėti, ID. Šis slapukas baigia galioti po 1 dienos.

Iš kitų tinklalapių įkeltas turinys

Šiame tinklalapyje gali būti iš kitų tinklalapio įkelto turinio (pavyzdžiui, video, paveikslėliai, tekstas ir pan.). Tokio įkelto turinio peržiūra ir veiksmai su juo šiame tinklalapyje prilygsta apsilankymui tuose tinklalapiuose, iš kurių turinys yra įkeltas.

Šie tinklalapiai gali rinkti duomenis apie Jus, naudoti slapukus (cookies), trečiųjų šalių sekimo paslaugas ir stebėti Jūsų veiksmus su įkeltu turiniu, įskaitant ir tuos atvejus, kai turite paskyrą ir esate prisijungęs prie minėtų tinklalapių.

Su kuo mes dalinamės Jūsų duomenimis

Jeigu prašysite atstatyti slaptažodį, Jūsų IP adresas bus įtrauktas į atstatymo el. pašto laišką.

Kaip ilgai mes saugome Jūsų duomenis

Jei parašote komentarą, jo tekstas ir metaduomenys yra saugomi neribotą laiką. Taip daroma todėl, kad galėtume atpažinti ir patvirtinti ateities komentarus automatiškai, vietoje administratoriaus patvirtinimo.

Kai užsiregistruojate mūsų tinklalapyje ir tampate vartotoju, mes saugome visus Jūsų asmeninius duomenis, kuriuos Jūs pateikiate savo paskyroje. Kiekvienas vartotojas gali matyti, redaguoti ir ištrinti savo asmeninius duomenis bet kuriuo metu (išskyrus vartotojo vardą). Tinklalapio administratoriai tai pat gali matyti ir redaguoti šiuos duomenis.

Jūsų teisės

Jei Jūs turite paskyrą šiame tinklalapyje, arba kada nors rašėte čia komentarą, galite reikalauti gauti duomenų eksporto failą su visais asmeniniais duomenimis, kuriuos mes turime apie Jus, įskaitant ir tuos, kuriuos pats mums pateikėte. Jūs taip pat galite reikalauti, kad mes ištrintume visus mūsų turimus Jūsų asmeninius duomenis. Šie abu reikalavimai negalioja duomenims, kuriuos mes privalome išsaugoti pagal įstatymą administraciniams, teisiniams ar saugumo tikslams.

Kur mes siunčiame Jūsų duomenis

Lankytojų komentarai gali būti tikrinami naudojant automatinę brukalų paieškos paslaugą.

 

Kai Jūs naudojatės My Baby Sheep teikiamomis paslaugomis, jūs pateikiate mums informaciją apie save. Ši Privatumo politika yra skirta padėti Jums suprasti, kokią informaciją mes surenkame, kodėl ją surenkame ir ką su ja darome.

Informacija apie jus yra surenkama, kai susikuriate paskyrą mūsų mybabysheep.com puslapyje, jame perkate prekę ar užsiprenumeruojate mūsų naujienlaiškius. Surinkta informacija susideda iš: Jūsų vardo, adreso, miesto, pašto kodo, el.pašto adreso ir telefono numerio. Visi mokėjimai yra tvarkomi patikrintų finansinių institucijų.

Mes gerbiame jūsų privatumą, saugome jūsų informaciją ir stengiamės pasiūlyti saugią ir malonią apsipirkimo patirtį. Mes niekada nesidaliname informacija apie savo pirkėjus su trečiaisiais asmenims. Mes naudojame slapukus tam, kad pasiūlytumėme geresnę ir asmeniškesnę apsipirkimo patirtį. Jei kyla klausimų dėl mūsų privatumo politikos, prašome kreiptis info@mybabysheep.com

 

Who we are

Our website address is: https://mybabysheep.com

Comments

When visitors leave comments on the website, we collect the data visible in the comment form, as well as the visitor’s IP address and browser user record to protect against spam.

An anonymized data record (hash) can be generated from your e-mail address and submitted to the Gravatar service provider in order to check whether you are using this service. Gravatar’s privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After your comment is approved, your profile picture is publicly visible next to your comment.

Files

If you upload photos to a web page, you should avoid uploading them with saved location data (EXIF GPS). Website visitors can download photos from the website and extract location data from them.

Cookies

When you write a comment on this website, you can choose whether you want your name, e-mail and website to be saved in cookies. This is done for your convenience, so that you do not have to re-enter this data every time you comment. These cookies are stored for one year.

If you have an account and log in on our website, we create a temporary cookie that records whether your browser accepts cookies. This cookie does not store any personal information and is deleted when you close your browser.

When you log in, we also create several cookies that store your login information and your screen display preferences. Login cookies are valid for 2 days and screen settings for one year. If you select the „Remember me” option, your login cookie will be valid for 2 weeks. When you log out of your account, the login cookies are deleted.

If you edit or publish an entry, an additional cookie is saved in your browser. This cookie does not store personal data, but it does save the ID of the post you just edited or published. This cookie expires after 1 day.

Content loaded from other web pages

This website may contain content uploaded from other websites (for example, videos, images, text, etc.). Viewing and interacting with such uploaded content on this website is equivalent to visiting the websites from which the content is uploaded.

These websites may collect data about you, use cookies, third-party tracking services and monitor your actions with uploaded content, including when you have an account and are connected to the aforementioned websites.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email. mail.

How long we store your data

If you write a comment, its text and metadata are stored indefinitely. This is so that we can recognize and approve future comments automatically, instead of admin approval.

When you register on our website and become a user, we store all your personal data that you provide in your account. Every user can see, edit and delete their personal data at any time (except username). Website administrators can also view and edit this data.

Your rights

If you have an account on this website, or have ever left a comment here, you can request a data export file with all the personal data we have about you, including the data you have provided to us. You can also request that we delete any personal data we have about you. Both of these requirements do not apply to data that we are required to retain by law for administrative, legal or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments can be screened using an automated spam detection service.

 

When you use the services provided by My Baby Sheep, you provide us with information about yourself. This Privacy Policy is intended to help you understand what information we collect, why we collect it, and what we do with it.

Information about you is collected when you create an account on our mybabysheep.com page, purchase a product there or subscribe to our newsletters. The collected information consists of: Your name, address, city, postal code, e-mail address and telephone number. All payments are processed by verified financial institutions.

We respect your privacy, protect your information and strive to offer a safe and enjoyable shopping experience. We never share information about our customers with third parties. We use cookies to offer a better and more personalized shopping experience. If you have any questions about our privacy policy, please contact info@mybabysheep.com